Новини

26.10.2016 г.Кредитори ще могат да искат запор на сметки на длъжници в чужбина

26.10.2016 г.Прецизира се процедурата по регистрация на втори и следващ адрес на лечебни заведения за извънболнична помощ и хосписи

26.10.2016 г.Правителството промени Правилника за структурата, дейността и организацията на работа на Агенция „Пътна инфраструктура“

26.10.2016 г.Приета е наредба за изпълнение на Националната концепция за пространствено развитие

26.10.2016 г.ДА „Електронно управление“ е включена в класификацията на разходите по области на политики...

26.10.2016 г.Правителството прие наредба за приобщаващо образование

26.10.2016 г.Одобрена е Наредбата за обхвата и методологията за извършване на оценка на въздействието

26.10.2016 г.Правителството предостави 3 млн. лв. на Националния циклотронен център към БАН

26.10.2016 г.Утвърдена е годишната национална програма за превенция и защита от домашно насилие

26.10.2016 г.Коледна добавка към пенсиите за декември ще получат над 1,2 милиона пенсионери

  ...