Новини

19.10.2016 г.Бригаден генерал Петьо Мирчев е предложен за заместник-командир на ВВС

19.10.2016 г.Закриват се две населени места в община Златоград

19.10.2016 г.Децата от ДГ „Иглика” във Варна ще бъдат временно настанени в предоставен на общината държавен имот

19.10.2016 г.Министерствата на отбраната на България и Италия ще сключат спогодба за военно сътрудничество

19.10.2016 г.През 2015 г. за пръв път се отчита намаление на броя на хоспитализациите

19.10.2016 г.Отпускат се средства за обучението на Марсело Илиев в Кеймбридж

19.10.2016 г.С промени в Закона за държавната собственост се осигурява по-добра защита на държавния интерес

19.10.2016 г.„Национален център за териториално развитие“ ЕАД ще участва в разработването на стратегиче...

19.10.2016 г.Намаляват се сроковете за извършване на услуги по Закона за държавната собственост

19.10.2016 г.С реализирани икономии по плана за Шенген ще бъдат финансирани допълнителни проекти

  ...