Новини

12.10.2016 г.Директорът на дирекция „Национален фонд” в МФ е определен за национален ръководител и ръководител на разплащателния орган

12.10.2016 г.Определен е съставът на Националния съвет за насърчаване на заетостта

12.10.2016 г.Закрива се Домът за медико-социални грижи за деца в Златица

12.10.2016 г.Правителството ще приключи две дела срещу България в ЕСПЧ

12.10.2016 г.Списъкът на общинските пътища в община Каварна се допълва с нов участък

12.10.2016 г.„Академика 2011” ЕАД ще придобие терена под „Арена Бургас”

12.10.2016 г.Австрия открива консулство в Бургас

12.10.2016 г.За ратификация е предложена гаранция, предоставена от България в полза на КфВ

12.10.2016 г.Утвърдени са промени в българо-румънски договорености за обучение на военнослужещи

12.10.2016 г.МОН ще получи съдействие за разработване на инструментариум за измерване представянето на училищата<br><br>

  ...