Новини

11.11.2016 г.Министър Лиляна Павлова: Осигуряваме 370 млн.лв. допълнителни инвестиции за развитие на градовете и културно-историческия туризъм

11.11.2016 г.До края на 2016 г. Айтос подписва договор за изграждане на пречиствателна станция за 19 млн. лв.

11.11.2016 г.ВЛАДИСЛАВ ГОРАНОВ: ЕФЕКТИВНОСТТА НА РАЗХОДИТЕ ТРЯБВА ДА Е ЦЕЛ НА ВСЕКИ МИНИСТЪР

11.11.2016 г.Отчет за периода 2014-2016 на Министерство на икономиката за изпълнение на Програмата на правителств...

10.11.2016 г.ПОКАНА ЗА НАБИРАНЕ НА КОНЦЕПЦИИ ЗА ПРИОБЩАВАНЕ НА УЯЗВИМИ ГРУПИ ПО ИНТЕГРИРАНА ПРОЦЕДУРА ПО ОП „РАЗ...

10.11.2016 г.Финансово споразумение за управление на средствата за финансови инструменти по Оперативна програма „...

10.11.2016 г.Министър Лиляна Павлова: Над 25 млн.лв. ще бъдат вложени в Кюстендил по Оперативна програма „Региони в растеж 2014-2020 г.“

10.11.2016 г.Министър Лукарски: ВМЗ инвестира 18 милиона лева в модернизация през 2016 г.

10.11.2016 г.Министерство на икономиката обявява конкурс за експертна длъжност в Главна дирекция "Европейски фондове за конкурентоспособност"

10.11.2016 г.Министерство на икономиката обявява конкурс за експертна длъжност в дирекция "Външноикономическа политика"

  ...