Новини

17.11.2016 г.Зам.-министър Любен Петров награди Държавното предприятие „Пристанищна инфраструктура“ за внедряване...

17.11.2016 г.Ученичка от русенската гимназия „Елиас Канети” стана заместник-министър на икономиката за ден

17.11.2016 г.Ученичка от русенската гимназия „Елиас Канети” бе заместник министър на икономиката за ден

17.11.2016 г.Зам.-министър Любен Петров ще участва в годишната конференция на Браншовата камара на мебелната и дървообработващата промишленост

16.11.2016 г.УО на ОПИК публикува Списък на проектните предложения, предложени за отхвърляне на етап „Оценка на ...

16.11.2016 г.Обществено обсъждане на документация по процедура за подбор на проекти BG16RFOP002-3.002 „Повишаване на енергийната ефективност в големи предприятия“

16.11.2016 г.Отчет за периода 2014-2016 на Министерство на икономиката за изпълнение на Програмата на правителств...

16.11.2016 г.Зам.-министър Любен Петров представи инвестиционните условия у нас пред високотехнологична компания от Индия

15.11.2016 г.УО на ОПИК публикува Допълнителен списък на проектните предложения, предложени за отхвърляне на етап...

11.11.2016 г.Към пречиствателната станция на Созопол ще се включи и Равадиново

  ...