Новини

10.2.2016 г.Одобрено е техническото споразумение за Европейския център за тактически въздушен транспорт

10.2.2016 г.България ще си сътрудничи с Китай и Куба в областта на спорта

10.2.2016 г.Бюрото по защита при главния прокурор е определено за контактна точка по споразумение със Словения

10.2.2016 г.Утвърждават се единните разходни стандарти за финансиране на държавните културни институти в сценичните изкуства

10.2.2016 г.Прекратяват се договорите за концесия на четири морски плажа

10.2.2016 г.Одобрени са българските позиции за две заседания на Съвета на ЕС

10.2.2016 г.Промени в Закона за публичното предлагане на ценни книжа ще осигурят по-голяма прозрачност по отношение на емитентите

10.2.2016 г.Одобрена е Национална програма за младежта

10.2.2016 г.Медицинският екип, извършил уникална за България вътреутробна операция, получава държавна парична награда

10.2.2016 г.Завишават се изискванията към началник щаба и заместник-командира по логистиката на Националната гвардейска част

  ...