Новини

10.2.2016 г.Одобрени са 50 млн. лв. допълнително за финансиране на разходи за ДДС по проекти на общини по ПРСР 2007-2014

10.2.2016 г.Предоставят се 300 000 лв. за ремонт на мемориалния комплекс „Христо Ботев“ в Калофер

10.2.2016 г.Предоставят се 300 000 лв. за ремонт на мемориалния комплекс „Христо Ботев“ в Калофер

10.2.2016 г.Проект на Наредба за съществените изисквания и оценяване на съответствието на средствата за измерване

10.2.2016 г.Проект на Наредба за съществените изисквания и оценяване на съответствието на съоръжения и системи з...

10.2.2016 г.Проект на Наредба за съществените изисквания и оценяване на съответствието на везни с неавтоматично действие

10.2.2016 г.Проект на Наредба за съществените изисквания и оценяване на съответствието на съдовете под налягане

10.2.2016 г.Проект на Наредба за съществените изисквания и оценяване на съответствието на асансьорите и на предпазните устройства за асансьори

10.2.2016 г.Проект на Наредба за съществените изисквания и оценяване на съответствието на взривните вещества за граждански цели

10.2.2016 г.Министър Лукарски ще отличи победителите в категория „Разширяване на бизнес” на годишните награди „Инвеститор на годината“

  ...