Новини

24.2.2016 г.Отпада задължението за представяне на решение на ТЕЛК/НЕЛК за отпускане на пенсия за инвалидност

24.2.2016 г.Отпускат се допълнителни средства за ремонтни дейности в общини

24.2.2016 г.Апортират се вещи и други активи в капитала на лечебни заведения

24.2.2016 г.Министър Лукарски заминава на посещение в Узбекистан

24.2.2016 г.Проект на Постановление на Министерския съвет за приемане на допълнение към Наредба за допълнителнит...

23.2.2016 г.Информационната система за управление на наблюдение на средствата от ЕС (ИСУН) е финалист в конкурса „Наградите на БАИТ“

23.2.2016 г.Зам.-министър Любен Петров: Работим за приоритетно привличане на кипърски инвестиции във високотехнологичните сектори

23.2.2016 г.Министър Лукарски: Устойчиво развитие може да се постигне чрез иновации и ресурсна ефективност

22.2.2016 г.Министър Лукарски: Въвеждането на дуалното обучение е моя лична кауза

22.2.2016 г.Покана за кандидатстване за награди на „RegioStars 2016“ на Главна дирекция „Регионална и градска политика“ на Европейската Комисия

  ...