Новини

17.2.2016 г.Одобрен е докладът за дейността през 2015 г. на Съвета по европейските въпроси

17.2.2016 г.Одобрени са годишните разчети на сметката за средствата от ЕС на ДФ „Земеделие“ за 2016 г.

17.2.2016 г.Община Бургас получава възможност да модернизира базата на Професионалната гимназия по транспорт

17.2.2016 г.Заместник-министър Атанаска Николова ще представлява България в Комисията по опазване на Черно море от замърсяване

17.2.2016 г.Одобрени са проекти на споразумения във връзка с Инициативата за малки и средни предприятия

17.2.2016 г.Одобрено е техническо споразумение за осъществяване в България на летателна подготовка на литовските ВВС

17.2.2016 г.България и Кипър задълбочават сътрудничеството си в туризма, селското стопанство и спорта

17.2.2016 г.Одобрени са позицията и съставът на делегацията за четвъртата сесия на междуправителствената българо-узбекска комисия за сътрудничество

17.2.2016 г.Правителството одобри позицията на България за заседанието на Европейския съвет

17.2.2016 г.Вицепремиерите и министрите ще определят координатори за превенция и противодействието на корупцията

  ...