Новини

10.2.2016 г.Министър Лукарски заминава на работно посещение в Германия

10.2.2016 г.Приет е планът за управление на Природен парк „Персина”

10.2.2016 г.Одобрени са правителствените становища по две конституционни дела

10.2.2016 г.Правителството прие доклад за изпълнението през януари на мерките, произтичащи от членството на България в ЕС

10.2.2016 г.Бюджетната позиция на България за 2015 г. отчита по-голямо от планираното подобрение, благодарение на доброто изпълнение на приходите

10.2.2016 г.МОСВ предоставя 15 млн. лв. на Националния доверителен екофонд за енергийна ефективност

10.2.2016 г.ОП „Добро управление” ще финансира възнагражденията на служителите, които осъществяват функции по управлението на средствата от ЕСИФ

10.2.2016 г.Ще бъде сключено ново споразумение със Световната банка за предоставяне на консултантски услуги за повишаване ефективността в отрасъл ВиК

10.2.2016 г.Правителството предостави имоти на общини, читалища, сдружения и болници

10.2.2016 г.Одобрен е проект на Гаранционно споразумение между България и Международната банка за възстановяване и развитие

  ...