Новини

16.3.2016 г.Правителството утвърди разходите за командировки за четвъртото тримесечие на 2015 г.

16.3.2016 г.До 1 декември 2016 г. ще бъдат издавани нови удостоверителни книжки на военноинвалидите и военнопострадалите

16.3.2016 г.Правителството отпусна 11,5 млн. лв. за транспорт на педагогически персонал

16.3.2016 г.Одобрено е Евро-средиземноморското споразумение за въздухоплаване между ЕС и Йордания

16.3.2016 г.Отчуждават се части от частни имоти за изграждане на жп надлез край Ковачево

16.3.2016 г.За ратификация е предложено Споразумението с Международната организация на франкофонията за откриване в София на нейна структура

16.3.2016 г.Времето, през което български граждани са били осигурявани в Бразилия и Тунис, ще се зачита за осигурителен стаж

16.3.2016 г.България и САЩ ще обменят информация за изгубени и откраднати паспорти

16.3.2016 г.Над 100 000 лв. ще бъдат инвестирани в проучване на подземни богатства в три общини

16.3.2016 г.Правителството одобри позицията на България за заседанието на Европейския съвет

  ...