Новини

16.3.2016 г.Осигурени са 20 млн. лв. за изпълнение на националния имунизационен календар

16.3.2016 г.Петя Първанова е определена за председател на Държавната агенция за бежанците

16.3.2016 г.Началникът на отбраната генерал-лейтенант Константин Попов е предложен за удостояване със звание генерал

16.3.2016 г.България подкрепя издигнатите кандидатури за съдии в Общия съд на ЕС и в Съда на публичната служба на ЕС

16.3.2016 г.Одобрен е проект на закон за колективното управление на авторското право и сродните му права

16.3.2016 г.Правилникът за организацията и дейността на Междуведомствената комисия за възстановяване и подпомага...

16.3.2016 г.Забранява се на болниците да искат доплащания или дарения от пациентите

16.3.2016 г.Министър Павлова ще ръководи делегацията ни за третата сесия Междуправителствената българо-туркменистанска комисия за икономическо сътрудничество

16.3.2016 г.Административната услуга по регистрация на цените на тютюневи изделия ще се предоставя изцяло в Агенция „Митници“

16.3.2016 г.Приети са промени в Устройствения правилник на Министерството на финансите

  ...