Новини

9.3.2016 г.Изборът на главен инспектор, приетите правила за оценка на натовареността на съдиите, създаването на...

9.3.2016 г.КНСБ получава сграда край с. Брястово за провеждане на обучения на синдикални членове

9.3.2016 г.За ратификация е предложено споразумението за консултантски услуги между МРРБ и Световна банка

9.3.2016 г.За ратификация e предложено споразумението за създаване на Единен патентен съд

9.3.2016 г.България и Унгария ще задълбочат сътрудничеството си в икономическата сфера

9.3.2016 г.Одобрени са българските позиции за заседания на Съвета на ЕС

9.3.2016 г.Правителството предлага законови промени за подобряване на обективността и прозрачността при подбора на държавни служители

9.3.2016 г.Правителството прие осем наредби, които запазват постигнатото високо ниво на защита на потребителите

9.3.2016 г.Промени в ОП „Развитие на човешките ресурси” ще улеснят стартирането на собствен бизнес от младежи

9.3.2016 г.Правителството предостави 12,270 млн. лв. за ремонт и реставрация на значими културни и исторически обекти и за общинска инфраструктура

  ...