Новини

2.3.2016 г.Нов участък е добавен в списъка на общинските пътища

2.3.2016 г.Осигурени са средства за подобряване на условията в затворите в Бургас, Сливен и Белене

2.3.2016 г.На прокуратурата в Пазарджик са предоставени допълнителни работни помещения

2.3.2016 г.Утвърдено е българо-грузинското споразумение за сътрудничество в защитата при бедствия

2.3.2016 г.Одобрен е проектът на меморандум за разбирателство между министерствата на отбраната на страните-дом...

2.3.2016 г.Одобрени са българските позиции за три заседания на Съвета на ЕС

2.3.2016 г.„Дънди Прешъс Металс Крумовград“ ЕАД ще проучва възможностите за добив на метални полезни изкопаеми в площта „Камен връх“

2.3.2016 г.Правителството предлага на президента да награди посмъртно Ваньо Танов с орден „За гражданска заслуга“

2.3.2016 г.Определени са критериите и редът за избор на лечебни заведения за болнична помощ, с които НЗОК ще сключва договори

2.3.2016 г.Изискванията за етикетиране и предоставяне на стандартна информация за продукти, свързани с енергопо...

  ...