Новини

23.3.2016 г.Определен е редът за осигуряване на безплатни учебници и помагала в детски градини и училища<br>

23.3.2016 г.Повишава се ефективността на публичните разходи за висше образование

23.3.2016 г.Приет е годишният план за изпълнение на Националната програма за защита при бедствия

23.3.2016 г.Намалява се общата численост на персонала в областна администрация Кюстендил

23.3.2016 г.До края на годината ще бъдат публикувани в отворен формат 304 набора от данни

23.3.2016 г.Приета е актуализираната пътна карта за изпълнение на Стратегията за електронно управление

23.3.2016 г.Приет е Правилника за прилагане на Закона за ДАР

23.3.2016 г.Приета е Националната здравна карта

23.3.2016 г.Одобрен е Меморандум за разбирателство за въздушен транспорт с Индия

22.3.2016 г.Министър Лукарски: Инвестицията на OSRAM е огромно признание за България като инвестиционна дестинация

  ...