Новини

20.7.2016 г.България открива нови почетни консулства в Полша и Испания

20.7.2016 г.За ратификация е предложена Спогодбата за дейността на Висшето училище на Франкофонията за администрация и управление

20.7.2016 г.Одобрена е нова Спогодба между България и Италия за избягване на двойното данъчно облагане на доходите

20.7.2016 г.Делегатите на Международната конференция на труда приеха измененията на Морската трудова конвенция

20.7.2016 г.Одобрени са резултатите от заседанието на Съвета на ЕС по заетост, социална политика, здравеопазване и потребителски въпроси

20.7.2016 г.Министерския съвет изменени решението за назначаване на членове на Управителния съвет на „Сребърния фонд“

20.7.2016 г.Изменя се Методиката за определяне на минималния размер на концесионното плащане за морските плажове

20.7.2016 г.Одобрени са допълнителни мерки в Плана за действие с мерки, адресиращи основните проблемни области, възпрепятстващи нарастването на инвестициите

20.7.2016 г.40 лева става таксата за издаване на лиценз за предоставяне на социална услуга за деца

20.7.2016 г.Изменя се Наредбата за условията и реда за издаване и отнемане на разрешения за промишлена обработка на тютюн и за производство на тютюневи изделия

  ...