Новини

27.7.2016 г.Правителството прехвърли на общините Пловдив и Варна държавните акции от „Международен панаир Пловдив“ АД

27.7.2016 г.Общините Бургас, Пазарджик, Чавдар и Петрич получават държавни имоти за реализиране на проекти в сферата на социалната дейност и културата

27.7.2016 г.Общините Бургас, Пазарджик, Чавдар и Петрич получават държавни имоти за реализиране на проекти в сферата на социалната дейност и културата

27.7.2016 г.За ратификация е предложен двустранният договор за участие в програма „Евростарс -2“

27.7.2016 г.За ратификация е предложен двустранният договор за участие в програма „Евростарс -2“

27.7.2016 г.МОН ще получи съдействие от МБВР за разработване на инструментариум за измерване на представянето на българското образование

27.7.2016 г.МОН ще получи съдействие от МБВР за разработване на инструментариум за измерване на представянето на българското образование

27.7.2016 г.Одобрени са резултатите от сесия на междуправителствената българо-казахстанска комисия за икономическо сътрудничество

27.7.2016 г.Одобрени са резултатите от сесия на междуправителствената българо-казахстанска комисия за икономическо сътрудничество

27.7.2016 г.Правителството се запозна с резултатите от заседания на Съвета на ЕС

  ...