Новини

27.7.2016 г.Правителството се запозна с резултатите от заседания на Съвета на ЕС

27.7.2016 г.Одобрени са приоритетните за България теми и досиета по време на Словашкото председателство на Съвета на ЕС

27.7.2016 г.Одобрени са приоритетните за България теми и досиета по време на Словашкото председателство на Съвета на ЕС

27.7.2016 г.Мариана Василева е избрана за изпълнителен директор на ИА „Сертификационен одит на средствата от европейските земеделски фондове“

27.7.2016 г.Мариана Василева е избрана за изпълнителен директор на ИА „Сертификационен одит на средствата от европейските земеделски фондове“

27.7.2016 г.Мариана Василева е избрана за изпълнителен директор на ИА „Сертификационен одит на средствата о...

27.7.2016 г.Мариана Василева е избрана за изпълнителен директор на ИА „Сертификационен одит на средствата о...

27.7.2016 г.България предоставя доброволна вноска за Европейския фонд за демокрация

27.7.2016 г.България предоставя доброволна вноска за Европейския фонд за демокрация

27.7.2016 г.България предоставя доброволна вноска за Европейския фонд за демокрация

  ...