Новини

27.7.2016 г.България предоставя доброволна вноска за Европейския фонд за демокрация

27.7.2016 г.Управляващият орган на ОП „Транспорт и транспортна инфраструктура” в МТИТС ще подпише с АП...

27.7.2016 г.Управляващият орган на ОП „Транспорт и транспортна инфраструктура” в МТИТС ще подпише с АП...

27.7.2016 г.МС утвърди програма за оптимизация на Великотърновския университет „Св. Св. Кирил и Методий“

27.7.2016 г.МС утвърди програма за оптимизация на Великотърновския университет „Св. Св. Кирил и Методий“

27.7.2016 г.Създава се Национален съвет по храните

27.7.2016 г.Създава се Национален съвет по храните

27.7.2016 г.Закон отменя запрещението на хора с ментални увреждания

27.7.2016 г.Закон отменя запрещението на хора с ментални увреждания

27.7.2016 г.Безработни ще получават средства за наем, ако започнат работа в друго населено място

  ...