Новини

27.7.2016 г.Безработни ще получават средства за наем, ако започнат работа в друго населено място

27.7.2016 г.Одобрени са промени в Наредбата за условията, правилата и реда за регулиране и регистриране на цените на лекарствените продукти

27.7.2016 г.Одобрени са промени в Наредбата за условията, правилата и реда за регулиране и регистриране на цените на лекарствените продукти

27.7.2016 г.Правят се структурни промени в Центъра за развитие на човешките ресурси

27.7.2016 г.Правят се структурни промени в Центъра за развитие на човешките ресурси

27.7.2016 г.Правят се структурни промени в Центъра за развитие на човешките ресурси

27.7.2016 г.Изменени са устройствените правилници на Министерство на земеделието и храните и Изпълнителната агенция по рибарство и аквакултури

27.7.2016 г.Одобрен е списъкът на стоките, които възложителите по ЗОП могат да търгуват на стоковата борса

27.7.2016 г.Одобрен е списъкът на стоките, които възложителите по ЗОП могат да търгуват на стоковата борса

27.7.2016 г.Правителството увеличи дела на държавата като едноличен собственик на капитала на „Национален д...

  ...