Новини

27.7.2016 г.Правителството увеличи дела на държавата като едноличен собственик на капитала на „Национален д...

27.7.2016 г.Министерският съвет одобри позицията на страната ни по дело на Съда на Европейския съюз

27.7.2016 г.Министерският съвет одобри позицията на страната ни по дело на Съда на Европейския съюз

27.7.2016 г.Министерският съвет одобри позицията на страната ни по дело на Съда на Европейския съюз

27.7.2016 г.Министерският съвет одобри позицията на страната ни по дело на Съда на Европейския съюз

27.7.2016 г.Отпускат се средства за стипендии на ученици от държавните училища, финансирани чрез бюджета на МЗХ

27.7.2016 г.Отпускат се средства за стипендии на ученици от държавните училища, финансирани чрез бюджета на МЗХ

27.7.2016 г.Одобрени са 29,973 млн. лв. допълнителни разходи за реализиране на значими общински проекти и за обезпечаване събирането на държавните приходи

27.7.2016 г.Одобрени са 29,973 млн. лв. допълнителни разходи за реализиране на значими общински проекти и за обезпечаване събирането на държавните приходи

27.7.2016 г.България поема председателството на Съвета на ЕС от 1 януари 2018 г.

  ...