Новини

20.7.2016 г.Променят се границите на три защитени зони

20.7.2016 г.Приет е доклад за изпълнението на Плана за действие за 2016 г. с мерките, произтичащи от членството на България в ЕС

20.7.2016 г.Средствата за изплащане на стипендиите на студентите-български граждани ще бъдат увеличени с до 20 %

20.7.2016 г.Правителството направи промени в условията и реда за разплащанията на разпоредителите с бюджет по до...

20.7.2016 г.Министерският съвет възложи на НАП да продаде отнето в полза на държавата имущество

20.7.2016 г.Уреждат се таксите, администрирани от ИА „Проучване и поддържане на река Дунав

20.7.2016 г.2 050 000лв. ще бъдат осигурени за летищата в Пловдив и Горна Оряховица

20.7.2016 г.Правителството ще изпълни пет решения на ЕСПЧ по дела срещу България

20.7.2016 г.Предоставят се средства за подпомагане на палестинските бежанци в Близкия изток и за пострадалите от земетресението в Еквадор

20.7.2016 г.Отчуждават се части от имоти за изграждането на Северната скоростна тангента и Околовръстния път на София

  ...