Новини

29.8.2016 г.Министър Лукарски: Кръговата икономика ще бъде един от основните приоритети на българското председателство на ЕС

29.8.2016 г.Удължаване на срока за обществено обсъждане на документацията по процедура за подбор на проекти BG16RFOP002-2 „Развитие на клъстери в България“

29.8.2016 г.Зам.-министър Везиева ще открие информационен ден за представяне на условията за кандидатстване по НИФ

28.8.2016 г.Министър Лукарски заминава на работно посещение в Кралство Нидерландия

25.8.2016 г.Обществено обсъждане на документация по процедура за подбор на проекти BG16RFOP002-2 „Развитие на клъстери в България“

25.8.2016 г.Министър Лукарски обсъди с посланика на Нидерландия двустранните търговско-икономически отношения и потенциални съвместни инициативи

25.8.2016 г.Зам.-министър Грудев връчи 35 договора на стойност 1 761 824 лв. по ПРСР 2014-2020 г.

24.8.2016 г.Одобрена е Национална програма за полярни изследвания

24.8.2016 г.Над 7 млн. лв. за регионални програми за заетост са разпределени между областите в страната

24.8.2016 г.Министерският съвет определи 12 защитени специалности във ВУЗ

  ...