Новини

24.8.2016 г.Оптимизира се дейността на Център „Фонд за лечение на деца“

24.8.2016 г.Маринела Петрова е определена за директор за България в ЕИБ

24.8.2016 г.Одобрен е докладът на Междуведомствения съвет по отбранителна индустрия и сигурност на доставките <br><br>

24.8.2016 г.Приета е Тарифа за таксите, които ще се събират от Центъра за оценка на риска по хранителната верига

24.8.2016 г.Над 138 хил. лв. се отпускат за стипендии на талантливи ученици

24.8.2016 г.Капиталът на „Терем” ЕАД е увеличен със стойността на придобито оборудване

24.8.2016 г.Община Созопол ще използва държавен имот като младежки клуб

24.8.2016 г.Правителството утвърди меморандума за разбирателство с института Фон Карман за динамика на флуидите

24.8.2016 г.Утвърден е меморандумът за сътрудничество в областта на европейската интеграция с Албания

24.8.2016 г.Одобрен е проект на Договор за залог върху трежъри сметката между България и Европейския инвестиционен фонд

  ...