Новини

24.8.2016 г.България и САЩ ще изпълняват мисия по Air Policing

24.8.2016 г.Бригаден генерал Цанко Стойков е предложен за командир на ВВС и удостояване със звание „генерал-майор“

24.8.2016 г.Бригаден генерал Цанко Стойков е предложен за командир на ВВС и удостояване със звание „генерал-майор“

24.8.2016 г.Отчуждават се частни имоти заради изграждането на магистрала „Струма“

24.8.2016 г.Отчуждават се частни имоти заради изграждането на магистрала „Струма“

23.8.2016 г.Публикуван е Пакет документи за кандидатстване по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансов...

22.8.2016 г.Публикувани са насоките за кандидатстване по приоритетна ос 1 „Научни изследвания и технологично развитие“ на ОП НОИР

22.8.2016 г.Покана за набиране на ценови предложения по проект „Дунав-Река с много история", per. № 15.2.1.009

19.8.2016 г.Покана за представяне на проектно предложение по процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна помощ

19.8.2016 г.Зам.-министър Везиева посрещна първия в света електрически туристически мотор в София Тех Парк

  ...