Новини

3.7.2008 г.

Ирак изплати 360 млн. долара на България

Категория: Правителствени

Ирак изплати 360 млн. долара на България. В ранните часове на 2 юли беше извършено окончателно плащането на дълга. Страната ни е първата държава, която постига споразумение за уреждане на вземанията си чрез еднократно плащане в брой.

„Удовлетворен съм от стриктното изпълнение на ангажиментите на иракската страна, поети в двустранното дългово споразумение между нашите държави. Ще припомня, че България постигна сравнително най-добри параметри при уреждане на стария дългов проблем. Благодарен съм на партньорите от Иракското министерство на финансите, както и на ползотворните консултации с американското Държавно съкровище. Благодаря и на моите експерти, които стриктно се придържаха към инструкциите в многобройните разговори с иракските представители”, заяви министърът на финансите Пламен Орешарски.

Получените средства се разпределят приблизително в съотношение 1/3 изплащане на главници по дълга, което се отразява като финансираща операция и 2/3 изплащане на редовни и просрочени лихви, което представлява извънреден приход в републиканския бюджет. В момента се съгласува посещение на иракския министър на финансите в България, което е по наша покана. „По време на това посещение ще се обсъдят и други взаимно изгодни насоки на сътрудничество между двете държави”, каза министър Орешарски.

В края на 2004 г. Ирак подписа меморандум с кредиторите от Парижкия клуб за редуциране на своите официални дългове по схема: 80% опрощаване на потвърдените дългове и разсрочване на останалите 20% за 23 години с 6-годишен гратисен период. В споразумението на Ирак с кредиторите от Парижкия клуб е включена страндартна клауза за равностойно третиране на всички кредитори.

Схемата за редуциране и разсрочване на дълга на Ирак не са приложили САЩ, Малта, Словакия и Кипър, които напълно са опростили вземанията си.

Преговорите за уреждане на дълга стартираха още през септември 2005 г. и през целия период бяха дискутирани различни възможни варианти в рамките на Иракското споразумение с кредиторите от Парижкия клуб. Тласък на преговорите бе даден след срещите на българския министър на финансите с иракския му колега в края на 2006 г. и по време на неговото посещение в американското министерство на финансите през февруари 2007 г.

На 8 ноември 2007 г. правителството одобри двустранно споразумение между България и Ирак. С него се уреждат български вземания от Ирак в размер на 1.860 млрд. щ.д.(в т. ч. главница - 1.259 млрд. щ. д. и лихви – 601 млн. щ. д. до 2004 г.), произтичащи от междуправителствени споразумения и протоколи, сключени преди 1989 г. За целите на споразумението бе постигната обвързана договореност между актуализираната оценка на българските вземания от Ирак, чрез допълнително начисляване на лихви за забава и коефициентът за директно изплащане на задълженията на иракската страна.