Новини

15.12.2010 г.

Институтът за растителна защита се влива в Селскостопанската академия

Категория: Правителствени

Институтът за защита на растенията, който в момента е част от Националната служба за растителна защита, да премине към Селскостопанската академия, реши правителството.
Решението е мотивирано от преобразуването на Националната служба за растителна защита и на Националната ветеринарномедицинска служба в Българската агенция по безопасност на храните.
Преминавайки към ССА, Институтът ще съхрани научноизследователската си дейност, която не попада в обхвата на контролната дейност на БАБХ.