Новини

22.12.2010 г.

Агенция "Митници" събира 250 млн. лева повече през 2010 г.

Категория: Анализи

По предварителни данни за 2010 година близо 6.6 млрд. лева приходи, събрани от Агенция „Митници", ще постъпят в бюджета. Това е 100% изпълнение на годишния план. Спрямо 2009 година агенцията ще осигури с 250 млн. лева повече приходи в републиканския бюджет.
Очаква се приходите от ДДС от внос да възлязат на 2.877 млрд. лева или с почти 500 млн. лева повече спрямо миналата година. Приходите от акцизи възлизат на около 3.6 млрд. лева, а от мита ще възлязат на около 117 млн. лева.
През 2010 г. митническата администрация е събрала 2.237 млрд. лева приходи от акцизи от горива или с 22 млн. лева повече от 2009 година. За същия период на търговците бяха върнати с 66 млн. лева повече акцизи за горива (443 млн. лева през 2010 г. и 377 млн. лева през 2009 г.). След възстановяване на посочения размер нетните приходи от акцизи възлизат на 1.794 млрд. лева, което е с 43 млн. лева по-малко от предходната година.
При високоалкохолните напитки през тази година се наблюдава значителен ръст на приходите от акцизи спрямо миналата година. Нетните приходи от акцизи от високоалкохолни напитки бележат ръст от 64 на сто или с около 58 млн. лева повече - от 91 млн. лева през 2009 г. на 150 млн. лева през тази година.
Събраните приходи от акцизи при тютюневите изделия са със 100 млн. лева по-малко. През 2009 г. акцизите от тютюневи изделия възлизат на 1.788 млрд. лева, а през 2010 г. - на 1.686 млрд. лева. Намалението е основно от Благоевград БТ и София БТ, като спадът при тях е с 32% или с 280 млн. лева по-малко спрямо 2009 година.
През 2010г. на търговците са върнати 160 млн. лева за унищожени цигари със стар образец на бандерола, акцизът за които е заплатен основно в края на 2008 г. и през януари 2009 година.
Усилията на митническата администрация през 2010 г. са насочени главно в борбата срещу контрабандата и избягване на плащането на акциз. От началото на годината митническите служители са задържали 242.2 милиона къса цигари. Това количество надвишава многократно количеството задържани стоки през предходните няколко години. За сравнение - в периода 2007-2009 г. са задържани едва 53.6 милиона къса цигари.
Отчета може да намерите тук.