Новини

4.10.2018 г.

Правителството одобри мерки за подобряване на административното обслужване за гражданите и бизнеса

Категория: Правителствени

 
На 3 октомври Правителството одобри пакет от общо 1528 мерки за промяна и подобряване на административното обслужване за гражданите и бизнеса. Промените са вдъхновени от наблюдения на администрацията „отвън“ и са базирани на данни от посещения в 3700 точки за предоставяне на услуги от всички централни администрации и техните териториални звена, включително всички областни, общински и районни администрации. За първи път във фокуса попадат и т.нар. доставчици на обществени услуги - болници, детски градини, училища, висши училища, библиотеки, музеи, пощи, електроразпределителни дружества, ВиК, топлофикационни дружества и др.
 
 
Планът за привеждане на мерките изисква до края на годината министрите да организират заличаване или вписване в Административния регистър на предоставяните административни услуги, а в срок до 31 март 2019 г. да изготвят и внесат за одобрение от Министерския съвет проектите за изменения на закони и подзаконови нормативни актове във връзка с предприетите промени. Заместник министър-председателят, отговорен за административната реформа, ще внася отчет за изпълнението на мерките на всеки три месеца. Прилагането им ще бъде проследявано и чрез проучване по метода "Таен клиент".
 
 
Окончателните редакции са публикувани по-долу: