Новини

20.3.2020 г.

Публикувани са списъците с организациите, участващи в процедурата за избор на членове на СРГО

Категория: Възможности

На основание чл. 12, ал. 3 от Правилника за организацията и дейността на Съвета за развитие на гражданското общество и след приключване на работата си по проверка на постъпилите заявления за участие в процедурата за избор на членове на Съвета, Комисията за организиране и провеждане на процедурата за избор обявява, че на платформата https://voting.government.bg/ са публикувани списъците с:
 
организациите, чиято регистрация е одобрена за участие в процедурата за избор и
организациите, чиято регистрация е одобрена за кандидатиране за членове на Съвета.
 
Тези списъци са приложени и към настоящото обявление.
 
На основание чл. 12, ал. 4 от Правилника, възражения за недопускането/невключването на организациите в публикуваните списъци, както и за допуснати технически грешки в заявленията за регистрация, се предявяват пред Комисията в срок до 23.59 часа на 23 март 2020 г. чрез платформата https://voting.government.bg/.
 
Срокът за произнасяне на Комисията по постъпили възражения е до 26 март 2020 г. включително. 
 
Информация за следващите етапи на процедурата ще се публикува на Портала за обществени консултации – www.strategy.bg  и на Информационния портал за НПО в България – https://www.ngobg.info/