Новини

22.3.2011 г.

Финансиране на проекти на ЮЛНЦ от държавния бюджет през 2011 г.

Категория: Възможности

Министерството на финансите публикува на интернет страницата си насоките и формуляра за кандидатстване на ЮЛНЦ в обществена полза за финансиране на проекти от държавния бюджет през 2011 г. Документите могат да бъдат изтеглени съответно от http://www.minfin.bg/document/9225:1 и http://www.minfin.bg/document/9224:1


Общият размер на финансирането за 2011 г. е 750 000 лв. Една организация може да кандидатства с не повече от един проект независимо дали участва като водеща организация или като партньор.

Крайният срок за кандидатстване е 17:30 часа на 08.04.2011 г. Документите за кандидатстване се подават в Министерство на правосъдието, София, ул. „Славянска" №1.

Информация за критериите за допустимост на кандидатите, проектите и разходите, както и начините на оценяване и избора на проектите можете да прочетете в Насоките за кандидатстване.

Въпроси и допълнителна информация могат да бъдат изпращани не по-късно от 25.03.2011 г. на електронна поща: a.dimitrova@minfin.bg