Новини

23.3.2011 г.

Над 70 та 100 от мерките по Националната програма за реформи се изпълняват според графика

Категория: Правителствени

Над 70 на сто от мерките и действията по Националната програма за реформи се изпълняват съгласно предварителния график. Това показва анализът на Министерството на финансите по информацията, предоставена от министерствата и ведомствата в рамките на функциониращата към Съвета по европейски въпроси работна група 31 „Европа 2020”. Днес правителството прие отчет за изпълнението към края на 2010 г. на мерките, заложени в Програмата и в Плана за действие към нея.

След приемането на документите през ноември 2009 г., допълнително бяха включени и нови мерки, с което общият им брой нарасна от 148 до 161. От тях в процес на изпълнение са 101, а 31 са изпълнени. Броят на изпълнените мерки в сравнение с отчетеното към септември м. г. значително е нараснал, но се отчита ръст и в броя на мерките, при които има изоставане.

Приетата в края на 2009 г. актуализация на НПР за периода 2008-2010 г. и на Плана за действие съдържа мерки, които трябва да отговорят на препоръките на Европейската комисия към страната ни. Сред тях са ускорено допълнително подобряване на административния капацитет, поддържане на строга фискална политика, подобряване на качеството и ефективността на публичните разходи, запазване обвързването на нарастването на заплатите с растежа на производителността и подобряване на ефективната конкуренция с цел засилване на конкурентоспособността и намаляване на външните дисбаланси; приемане и прилагане на нови мерки за значително намаляване на бюрокрацията на централно и местно ниво и др.