Новини

11.8.2008 г.

МТСП стартира кампания за завръщане на българи от Испания

Категория: Правителствени

Министерството на труда и социалната политика започва разпространението на анкетна карта за българи, работещи в Испания, и анкетна карта за работодатели в България. Анкетните карти са изготвени за пилотно изследване на нагласата на българските граждани, работещи в Испания, да се върнат на работа в България и нагласите на работодателите в България да наемат тези българи. Срокът за попълване и изпращане на анкетните карти е 25 септември 2008 г. Повече