Новини

19.8.2008 г.

Отрита е процедура за кандидатстване по нов проект в Министерския съвет

Категория: Възможности

Министерският съвет на Република България откри процедура за: „Предоставяне на консултантски услуги при изпълнение на проект "За по-добро обществено управление: институционализиране на процеса по оценка на въздействието в държавната администрация”, финансиран от Оперативна програма „Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз" с прогнозна стойност над 2 000 000 лв. Повече