Новини

4.5.2011 г.

МС прие доклад относно допустимост на разходите по Оперативна програма „Транспорт"

Категория: Транспорт

Кабинетът одобри доклад на министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията Александър Цветков и проект на Постановление за допълнение на Постановление № 258 на Министерския съвет от 2007г. за приемане за допустимост на разходите по Оперативна програма „Транспорт". Програмата е съфинансирана от Кохезионния фонд и Европейския фонд за регионално развитие, за финансовата рамка 2007 - 2013 г.

С промяната се постига детайлизиране на правилата за допустимост на разходите като в постановлението конкретно се посочва, че към допустимите за финансиране дейности за подготовка и изпълнение на строителните дейности се включват и дейностите, свързани с безопасността на движението при всички видове транспорт.

Това допълнение дава нови възможности за решаване на проблемите в областта на безопасността на движението и ще спомогне за изпълнение на ангажиментите на страната по отношение на безопасността на инфраструктурата. Допълнението напълно кореспондира с изискванията на Директива 2008/96/ЕО от 19 ноември 2008г., относно безопасността на пътните инфраструктури и Директива 2010/40/ЕС от 07 юли 2010 г., относно рамката за внедряване на интелигентни транспортни системи в областта на автомобилния транспорт и за интерфейси с останалите видове транспорт.