Новини

4.5.2011 г.

Правителството промени статута на 11 военни имота

Категория: Правителствени

Правителството обяви за частна държавна собственост 11 имота, управлявани от Министерството на отбраната. Това са складове, полигони, незастроени терени и с друго предназначение с отпаднала необходимост за ведомството. Промяната в статута им ще позволи с тях да се извършат разпоредителни дейности.

Имотите се намират в софийския кв. „Горна баня”, както и в областите Кюстендил и Враца.

Теренът в „Горна баня” е с площ от 9 дка и изградено съоръжение от 142 кв. м. Имотите във Врачанска област са край с. Соколаре, имат площ от 57 дка и 43,6 дка и са застроени с 21 укрития. За частна държавна собственост в Кюстендилска област са обявени имоти в землищата на селата Грамаждано, Жиленци и Лозно с площ съответно 51 дка (застроен с 11 сгради и части от три сгради), 190 дка (и шест сгради) и 35 дка (шест сгради и части от три сгради), както и пет имота на ул. „Цар Освободител” в Кюстендил. Тяхната обща площ е 112 дка. Върху терените са построени 65 сгради и басейн.