Новини

20.8.2008 г.

ЕК стартира пилотен проект за интернет достъп до научни статии

Категория: Възможности

Европейската комисия търси възможно най-широко и ефективно разпространение на резултатите от изследванията, чието финансиране по 7-та Рамкова програма за научни изследвания (7РП) възлиза на повече от 50 милиарда евро за периода 2007-2013 година. Комисията стартира пилотен проект, който ще предостави неограничен достъп в Интернет до резултатите от изследвания, финансирани от ЕС - основно изследователски статии, публикувани в научни издания, след ограничителен период от 6 до 12 месеца, предава Рапид.

Проектът засяга около 20 % от бюджета на 7РП в области като здравеопазване, енергетика, околна среда, социални науки и информационни и комуникационни технологии. Ползвалите грантове поемат задължение да предоставят в онлайн библиотека научни статии, преминали през колективен анализ или окончателни версии на ръкописи, свързани с техни проекти по 7РП. Достъпът до по-голямо разнообразие от литература ще позволи на изследователите да се опрат на това знание при тяхната собствена по-нататъшна работа. Малките и средни предприятия и предприемачите също могат да се възползват от подобрения достъп до най-новите научни разработки, за да скъсят времето до пускането на пазара на техните продукти и да ускорят внедряването на нови методи и идеи.

Европейският комисар по науката и научните изследвания Янез Поточник заяви, че това е „ справедливо отплащане на обществото за изследвания, финансирани с пари на ЕС." "Нашият проект ще улесни изследователите, фирмите и отговорните в политическо отношение лица в борбата им с предизвикателства от световен мащаб, като промяната в климата и ще им предостави достъп до най-новите изследвания", заяви Вивиан Рединг, комисар на ЕС по въпросите на информационното общество и медиите.

Източник: Портал Европа