Новини

11.5.2011 г.

Числеността на ДКСИ се увеличи

Категория: Държавна администрация

Правителството увеличи с 22 бройки числеността на Държавната комисия по сигурността на информацията с цел осигуряване на охрана на сградите в София и в Банкя, управлявани от ДКСИ. 

Новите служители ще бъдат в дирекция „Вътрешна сигурност”, а заплатите им ще бъдат осигурени чрез вътрешно преструктуриране на разходите по бюджета на Комисията, като средствата за възнаграждения и осигуровки ще бъдат увеличени за сметка на средствата за издръжка.

Предложеният вариант за охрана е възможно най-рационалният, тъй като би спестил повече от 70 000 лв. на държавния бюджет в сравнение с наемането на външна фирма.

Останалите промени в устройствения правилник способстват за по-ефективното функциониране на администрацията на изпълнителната власт и са поредна стъпка в подобряване на регулаторната рамка на системата за защита на класифицираната информация.