Новини

21.8.2008 г.

Увеличиха възнагражденията на здравния персонал в общинските детски заведения и училищата

Категория: Правителствени

С 15 на сто да се увеличат от 1 юли т.г. заплатите на заетите в делегираните от държавата дейности в общинското детско и ученическо здравеопазване, постанови правителството. За целта то ще предостави допълнителни средства за заплати и осигурителни вноски по бюджетите на общините за тази година в размер на близо 5 млн. лева.

Увеличението на заплатите ще повиши мотивацията за работа на персонала в детските ясли и здравните кабинети и ще подобри здравното обслужване на децата и учениците в общинските детски заведения и училищата.