Новини

21.8.2008 г.

С 33% се увеличават заплатите на войниците от Българската армия

Категория: Политика по сигурността

Министерският съвет прие постановление за изменение и допълнение на Постановление №191 от 2007г., което определя възнаграждението на военнослужещите и гражданските лица по Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България. С него се предвижда средните брутни месечни заплати да бъдат увеличени, считано от 1 юли 2008 г.

Освен приетото по постановление, министърът на отбраната Николай Цонев разпореди да бъдат допълнително увеличени заплатите на кадровите военнослужещи в Българската армия. За изпълнение на взетото решение не се изискват допълнителни средства от държавния бюджет, тъй като то е в резултат на извършените административни и структурни реформи, довели до икономии във фонд работна заплата в Министерството на отбраната.

Най-висок процент увеличение ще получат войниците като основната им месечна начална заплата става 520 лв., което е с 33% повече от досега действащото щатно разписание, на ефрейторите увеличението е с 31,5%. В зависимост от съответното звание и степен сержантите получават увеличение от 13,26% до 22,36% и офицерите от 10,05% до 15,44%.

Това е най-голямото процентно увеличение на заплати на българските войници за последните години. То цели да се осигури заплащане на военнослужещите, адекватно на отговорностите в упражняваната професия и създаване на условие за мотивация за постъпване и задържане на кадрова военна служба.

Приетото увеличение е в съответствие с Плана за организационно изграждане и модернизация на въоръжените сили до 2015г., утвърден с ПМС №54 от 2008г. и е насочено към привличане на млади хора на кадрова военна служба. Увеличението е в резултат на намаляване на числеността на кадровите военнослужещи. Определянето на размерите на основното месечно възнаграждение е с акцент върху размерите на същото за кадровите войници /изпълнителски състав/ и младшия команден състав – сержанти и офицери с младши офицерски звания. То цели определяне на по-високи размери на основните месечни възнаграждения на тези категории личен състав, създаващи условие за мотивация за постъпване и задържане на кадрова военна служба на кадровите войници, сержанти и младши офицери.