Новини

22.8.2008 г.

МВР ще получи 13,6 млн. лева от ОПРР за закупуване на пожарни коли

Категория: Възможности

Рамково споразумение по Оперативна програма “Регионално развитие” 2007-2013г. между Министерство на регионалното развитие и благоустройството и Министерство на вътрешните работи ще бъде подписано в МРРБ на 26 август.

То е в резултат от схемата по ОПРР - „Подкрепа за ограничаване и предотвратяване на рисковете и щетите при пожари в градските агломерационни ареали”, която стартира на 15 декември 2007 г.

Целта на схемата е ограничаване разрастването на пожари и предотвратяване на рискове и щети за живота и имуществото на хората при пожар в градските агломерационни ареали чрез осигуряване на съвременна пожарна техника.

Схемата за безвъзмездна финансова помощ се реализира с финансовата подкрепа на Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.

С подписването на рамковото споразумение МВР ще получи финансов ресурс за закупуване на 42 броя пожарни автомобили отговарящи на европейските стандарти, предназначени за Столична, Областните и Районите  служби на Главна Дирекция „Пожарна безопасност и спасяване”. 

Подписването ще се състои във вторник 26 август от 14:00 ч., в зала „Пресцентър” на Министерство на регионалното развитие и благоустройство в присъствието на министъра на регионалното развитие и благоустройството Асен Гагаузов и министъра на вътрешните работи Михаил Миков.