Новини

29.11.2011 г.

Започнаха съвместните разговори на български и естонски експерти по е-управление

Категория: Държавна администрация

Заместник-министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията Валери Борисов представи целите в областта на е-правителството на започналите днес в София разговори между естонски и български експерти в областта на електронното управление.

Икономия на време и средства на гражданите и бизнеса, ефективност на администрацията и гарантиране на сигурността на обмена и съхраняването на данни, са основните цели на стратегията за е-правителство, каза Валери Борисов. До 2015 година се очаква България да има напълно функциониращ модел за обмен на данни между администрациите и център за съхранението им. Ще бъде модернизирано законодателството и ще бъдат разработени секторните електронни услуги в здравеопазването, образованието, икономиката и други.

До 2013 година европейските фондове ще са основен източник за развитие на електронното управление в България. Приоритетни електронни административни услуги за централната и местна администрация ще бъдат разработени по проект „Развитие на административното обслужване по електронен път”, който е с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Административен капацитет”, съфинансирана от ЕС чрез Европейския социален фонд. В неговите рамки ще бъде подготвено законодателството за въвеждане на електронната идентичност на българските граждани. Тази система, ще бъде разработена по проект „Подобряване на административното обслужване на потребителите чрез надграждане на централните системи на електронното правителство”, който също се финансира от Оперативна програма „Административен капацитет”.

В рамките на тридневното си посещение, експертите от Естония ще се запознаят с текущото състояние на е-управлението у нас и ще представят своя опит в реализирането на цифрова администрация. Ръководителят на делегацията Кеит Касеметс посочи, че след като направят анализ на спецификите на българската законодателна рамка и технологичен капацитет, естонските експерти ще предоставят през декември анализ на стъпките, които според тях българската администрация трябва да предприеме за ускоряване на въвеждането на е-правителството.

В днешната първа среща от българска страна участваха представители на министерства, агенции, браншови организации. В естонската делегацията са представители на Министерството на икономиката и съобщенията, правителствения център за електронно управление, държавната информационна система, както и на организации и компании, които разработват услуги

Посещението на естонските експерти бе договорено по време на официалната визита на министър-председателя Бойко Борисов в Естония през септември 2011 г.