Новини

30.11.2011 г.

Оптимизира се числеността на Държавната агенция за метрологичен и технически надзор

Категория: Държавна администрация

Правителството измени Устройствения правилник на Държавната агенция за метрологичен и технически надзор. Промените предвиждат сливане на две дирекции – „Планиране, координация, контрол и международно сътрудничество” и „Разрешения за оценяване на съответствието”. По този начин се изпълнява изискването от 1 януари 2012 г. числеността на дирекция в специализираната администрация да не бъде по-малко от 11 щатни бройки.

Намалява се числеността на служителите в звено „Инспекторат” с една щатна бройка, като по този начин се оптимизира натоварването на заетите в звеното служители след създаването на Комисията за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси и отпадането на част от извършваните дейности от инспектората.
 

Намалява се числеността на служителите с една щатна бройка и в звено „Информационна сигурност” като функциите на звеното се прецизират и задълженията по Закона за защита на класифицираната информация ще се изпълняват от един служител по сигурността на информацията.
 

С тези две бройки се увеличава числеността на общата администрация от 53 на 55 бройки.