Новини

28.12.2011 г.

Правителството одобри план за действие за изпълнение на неотложни мерки за 2012г. във връзка с присъединяването на България към Шенгенското пространст

Категория: Правителствени

Правителството одобри План за действие за изпълнение на неотложни мерки за 2012 г. за присъединяване на страната ни към Шенгенското пространство.

В рамките на Плана са посочени всички необходими дейности, които трябва да бъдат извършени през следващата година. В по-голямата си част се включват довършителни работи по вече реализирани през 2011 г. проекти, които трябва да бъдат осъществени от Министерството на вътрешните работи и областните управители на областите Видин, Хасково, Кюстендил, Бургас и Софийска област.

През 2011 г. беше реализиран Планът за действие по изпълнението на неотложни мерки във връзка с присъединяването на България към Шенгенското пространство, приет с Решение № 940 на МС от 2010 г. и свързаното с него Постановление № 320 на МС от 2010 г. за одобряване финансирането на проекти, свързани с изпълнението на неотложните мерки.
Още в началото на тази година бяха изпълнени всички нормативни и технически предпоставки за пълно прилагане на шенгенското законодателство.

На днешното заседание правителството прие и Постановление за одобряване финансирането на проектите, свързани с изпълнението на мерките в Плана за действие по присъединяването на страната  към Шенгенското пространство.

Дейностите, които са предвидени, са свързани със завършване на инфраструктурни проекти, изпълнение на проекти в областта на комуникационните и информационните технологии, оборудване и обучение и др. 

За финансирането на дейностите, в централния бюджет за 2012 г. са предвидени 15 млн. лв.