Новини

18.9.2008 г.

Проекти-модел във водния сектор и екологията ще разработва правителството с помощта на ЕИБ и JASPERS

Категория: Възможности

Генерални планове за 26 области във водния сектор на приоритетен принцип ще бъдат разработени с помощта на Европейската инвестиционна банка и инициативата JASPERS. Това стана ясно по време на работна среща на представители на българското правителство, Европейската инвестиционна банка, инициативата Jaspers и Европейската комисия. Срещата се проведе по инициатива на вицепремиера г-жа Меглена Плугчиева.
Плановете ще съдържат параметрите на социално-икономическото развитие на съответния район, оценка на наличните водни ресурси и техните качества, необходимата реконструкция и разширение на канализационната мрежи, необходимите станции за пречистване на питейните и отпадъчни води и т.н. Те ще бъдат основа за разработването на проекти на териториален принцип и взимането на стратегически управленски и инвестиционни решения в сектор околна среда. Това се прави по настояване на ЕК и на база опита на други страни членки, за да не се допусне некоординирано строителство на пречиствателни станции и изграждане на много и малки депа, каквито грешки вече има в други страни-членки на ЕС.
Министерството на регионалното развитие и благоустройството с помощта на френското правителство вече е реализирало пилотно генерален план в област Велико Търново. В изработването на останалите планове ще бъде използван опита от тази първа инициатива.
„Това са стратегически важни документи, които България ще разработи в най-кратки срокове.” Това заяви вицепремиерът г-жа Меглена Плугчиева по време на разговорите. Целта е те да подпомогнат общините на регионален принцип за по-добро усвояване на европейските средства.
Вицепрезидентът на ЕИБ г-н Колац Анен обеща банката да подпомогне процеса като предостави опита на други страни членки на ЕС в тази сфера. Финансовата институция ще подкрепи и разработването и изпълнението на моделни проекти, чрез които да се мултиплицира ефекта при подготовката и изпълнението на сходни проекти в секторите води и оползотворяване на отпадъците. МРРБ пое ангажимент до 1-ви октомври да предложи проект на финансов разчет на Министерство на финансите, за да могат да се предвидят необходимите средства за разработването на генералните планове по приоритет в бюджет 2009г.
До 15 октомври МРРБ и МОСВ съвместно ще определят и предложат на ЕИБ и Jaspers проекти, които да бъдат разработени и изпълнени като модели за ВиК сектора.
По време на срещата беше договорено незабавно да стартира разработването на такива проекти-модели и в сферата на оползотворяването на отпадъците. Целта е чрез разработването на тези проекти да се стимулират и подпомогнат общините в създаването на качествени проекти за кандидатстване по ОП „Околна среда” и по-доброто усвояване на европейските средства.
В рамките на срещата бяха дискутирани и други въпроси от сектора.