Новини

18.9.2008 г.

5.89% e равнището на безработица през август

Категория: Анализи

През август в бюрата по труда са регистрирани 218 303 безработни – с 2576 души (1.2%) по-малко спрямо предходния месец. В сравнение с август 2007 г. безработните намаляват с 41 007 души или с 15.8%. Равнището на безработица през месеца е 5.89%, с 0.07 процентни пункта по-ниско в сравнение с юли. Спрямо август 2007 г. намалението е с 1.11 процентни пункта.


През август се наблюдава известно нарастване на търсенето на работна сила с общо 1050 места – както на първичния пазар, така и по насърчителни мерки от ЗНЗ и програми за заетост. В бюрата по труда са обявени общо 15 044 свободни работни места. Най-много са обявените места в преработващата промишленост (3719 места), търговията (2609 места), образованието (1573 места), строителството (1145 места) и сферата на недвижимите имоти (1084).


Обучение за професионална квалификация са започнали 1601 безработни. През месеца безработните, завършили курове за придобиване на квалификация, са 3119 лица. След завършване на квалификационно обучение работа са започнали 878 безработни (включително и завършили в предходни периоди). Бюрата по труда са организирали 99 курса за безработни и 11 курса за заети.