Новини

19.9.2008 г.

Подписани са договори за 66.5 млн. по ОП "Конкурентоспособност"

Категория: Възможности

От обявените на 17.10.2007 г. от Министерството на икономиката и енергетиката - Управляващ орган на Оперативната програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика" 2007 -2013 процедури за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ за малкия и среден бизнес на обща стойност 66,5 млн. лв., през последния месец се подписаха първите договори с бенефициенти.
По процедурата за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ 2007BG161PO003/2.1.1-01/2007 „Технологична модернизация в предприятията", за която постъпиха 306 проектни предложения и от тях одобрени бяха 131, до момента са подписани 115 договора за безвъзмездна финансова помощна обща стойност 40 315 129 млн. лв. Сключването на договори по тази процедура ще приключи на 25.09.2008 г.
По процедурата за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ 2007BG161PO003/2.1.2-01/2007 „Покриване на международно признати стандарти" с постъпили 291 проектни предложения и одобрени 181, са подписани 177 договора за безвъзмездна финансова помощна обща стойност 8 068 994 лв.
До края на месец септември 2008 г., съобщи директорът на дирекция „Европейски фондове за конкурентоспособност" и Заместник Ръководител на Управляващия орган – Ивет Жаблянова, Министерството на икономиката и енергетиката ще обяви четири нови процедури за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика" 2007-2013. Това ще бъдат:
1. „Подкрепа за разработване на иновации от предприятия и внедряването им в икономиката"с бюджет от 28,4млн. лв.
2. „Технологично обновление в малки и средни предприятия" с бюджет от 68,4 млн. лв.
3. „Технологично обновление в големи предприятия" с бюджет от 68,4 млн. лв.
4. „Покриване на международно признати стандарти" с бюджет от 19,5 млн. лв.