Новини

29.2.2012 г.

Уредена е процедурата за взаимно ползване на отпуск на родителите за отглеждане на дете до 8-годишна възраст

Категория: Правителствени

Правителството измени Наредбата за работното време, почивките и отпуските, за да съгласува текстовете й с промените в Кодекса на труда, с които бяха въведени разпоредбите на Директива 2010/18/ЕС. С тях се дава възможност на всеки от родителите/осиновителите да ползва до пет месеца от отпуска на другия родител/осиновител с негово съгласие за отглеждане на дете до 8-годишна възраст.

Промяната в наредбата предвижда към документите да се прилага писмено съгласие от другия родител/осиновител за ползване на част от неговия отпуск.