Новини

29.2.2012 г.

Одобрено е издаването на държавна гаранция до 80,5 млн. лв. по Закона за кредитиране на студенти и докторанти

Категория: Правителствени

Министерският съвет взе решение за издаване на държавна гаранция по Закона за кредитиране на студенти и докторанти за 2012 г. в общ размер до 80,5 млн. лв.

Сумата е два пъти по-голяма от миналогодишната. Тя е предвидена в Закона за държавния бюджет за 2012 г. и с нея държавата гарантира пред банките дълга на студентите и докторантите по закона за кредитирането им.