Новини

29.2.2012 г.

От 105 на 98 се намаляват дирекциите „Бюро по труда”

Категория: Правителствени

Министерският съвет одобри промени в Устройствения правилник на Агенция по заетостта. С тях се намалява броят на дирекциите „Бюро по труда” от 105 на 98 и се променя териториалният обхват на 19 дирекции. Закритите дирекции са в общини с малък брой икономически активно население. Те стават отдели към други бюра по труда, като целта е да се повиши качеството на услугите и да се намалят административните разходи.

Преструктуриране се прави и в администрацията на Агенцията като се запазва общата численост на служителите във ведомството – 2396 щатни бройки.